RSS

Морски клонинги

Морските клонинги получили специално обучение. Те са чудесно екипирани, за да действат във вода. Морският клонинг има по-лека броня. Шлемът на войника има по-добри сензори. Шлемът е направен така, че морският клонинг да вижда ясно под водата. Екипировката на морския клонинг включва миниатюрни скрубери. Скруберите извличат кислород от водата. По този начин войника винаги има въздух. Морският клонинг има ракетна раница. Раницата придвижва войника под водата. Морският клонинг е много маневрен.

Той има специална бластерна пушка. С тази пушка морският клонинг стреля под водата. Морските клонинги имат и специални експлозиви. Експлозивите действат във водна среда. Майстор джедай Кит Фисто води армия от морски клонинги на планетата Мон Каламари.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.