RSS

Сеизмичен танк

Сеизмичният танк е създаден от Хаор Чал Инженеринг. Машината е трябвало да служи за копаене на дупки. Когато избухнали Войните на клонингите сеизмичния танк е използван за военни цели.

Сеизмичния танк може да лети до тридесет метра над земята. Огромната машина има мощно оръжие. Това е огромна метална колона. Магнитни ротори задвижват металната колона. По дадена команда колоната може да се спусне и да удари земята. Когато колоната удари земята се получава огромна дупка. Освен дупката вследствие на удара настрани се изсипва огромна земна маса. Сеизмичния танк застава над бойното поле. След това машината спуска колоната. Гигантската колона смазва вражеските войници. Тези войници, който не са смазани са затрупани от земна маса. Недостатък на сеизмичния танк е, че той е много бавен. Машината се управлява от бойни дроиди.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.