RSS

STAP (Единична транспортна въздушна платформа)

Единичната транспортна въздушна платформа е създадена като е взет модела на гражданската военна кука. Инженерите от Търговската Федерация преработили дизайна на въздушната кука. Вследствие на тази преработка се появил STAP. Платформата има мощни енергийни клетки. Клетките осигуряват голяма маневреност на STAP. Най-голямата слабост на единичната транспортна въздушна платформа е, че тя се поврежда при едно вражеско пряко попадение. STAP се управлява от един боен дроид. Платформата е въоръжена с двойка бластерни оръдия. STAP обикновено служи за разузнаване и патрул.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.