RSS

Ракообразен дроид

Ракообразните дроиди са създадени по времето на Войните на клонингите. Дроидите са проектирани от сепаратистките сили. Фабриките на Техно съюза произвели хиляди ракообразни дроиди. Тези дроиди са произвеждани в различни размери. Малките дроиди служат като шпиони. Големите ракообразни дроиди се използват като танкове.

Първоначално дроидите участвали в битки на мочурливи терени. Дроидът има мощни сервомотори. Тези мотори позволяват на ракообразният дроид да се движи през неравни и пресечени терени. Този дроид може да се катери по скали. Ракообразният дроид има щит. Щитът предпазва дроида от бластерни изстрели. Ракообразният дроид изстрелва енергийно поле. В това поле попадат враговете на дроида.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.