RSS

Супер боен дроид

Супер бойния дроид е създаден от Търговската Федерация. Дроидът е по-силен, по-обемист и по-усъвършенстван от бойния дроид. Супер бойния дроид има самостоятелен мозък. Дроидът не зависи от сигнал излъчван от командния кораб. Деликатните компоненти на супер бойния дроид са защитени от дебела броня. Дроидът е въоръжен с двойно лазерно оръдие. Това оръдие е поставено на едната ръка на супер бойния дроид. Освен вграденото оръдие дроида може да използва стандартна бластерна пушка. Нея той държи с другата ръка.

Супер бойния дроид има в мозъка си бойни тактики, бойни умения и програмирани алгоритми за пазене на равновесие. Дроидите са добри, лоялни и безстрашни войници. Краката на супер бойния дроид могат да бъдат сменени. Това се прави когато дроидът трябва да се бие на специфични терени.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.