RSS

Дроидека

Външният вид на дроидеката прилича на насекомоподобните същества живеещи на планетата Кола IV. Коланианците (жителите на Кола IV) направили дроидеката, за да се защитят от бойните дроиди. В резултат се получил смъртоносен унищожител на дроиди.

Дроидеката е направена от метал. Металът е с бронзово покритие. Дроидеката е въоръжена с бластери. По време на битка тя е покрита с дефлекторен щит. Дроидеката има три крака, с които се придвижва. За да се придвижва по-бързо дроидеката може да се свие на кълбо. След това тя се търкаля до целта. Когато стигне целта си дроидеката се разгъва и е готова за бой. Производството на дроидеки е скъпо.

Въпреки че дроидеката е скъпа Търговската Федерация закупила дроидеки. Дроидеката е направена със самостоятелен мозък. Търговската Федерация обаче премахнала мозъка на дроидеките. Така те започнали да се подчиняват на централния контролен компютър. Търговската Федерация обикновено използва дроидеките за охрана.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.