RSS

Шоанеб Кулу

Шоанеб Кулу е живяла около 4000г. пр.Имп. и е родена на планетата Алпхеридиес. Шоанеб е от расата мирауна. Кулу няма очи, но вижда чрез Силата. Шоанеб е обучавана за рицарка джедай от майстор джедай Водо-Сиос Баас. Кулу (заедно с други джедаи) се борила срещу надистите на планетата Ондерон. Шоанеб е убита по време на Ситската война.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.