RSS

Бунтовнически танк Т2-Б

Танкът Т2-Б е построен от компанията Йотрейн Траката. За да получи автономия компанията се съгласила да произвежда танка, копаещи машини и друга екипировка за Империята. Не всички от Йотрейн Траката обаче харесват Империята. Лидерите на Бунтовническия съюз разбрали за разкола в компанията. Бунтовниците платили на тези, които са против Империята. В замяна недоволните от Империята продали няколко танка Т2-Б на Бунтовническия съюз. По-късно бунтовниците се сдобили и с техническите планове и започнали сами да правят танкове Т2-Б.

Танковете Т2-Б са последния модел от серията Т2. Танкът има четири бластерни оръдия и сложни сензори. Зарядите на танка Т2-Б не са мощни колкото на имперската канонерка АТ-АТ. Сензорите на Т2-Б обаче са по-чувствителни. Това позволява на танка да стреля от по-голямо разстояние. Обикновено бунтовниците използват танковете Т2-Б като превозни средства и за нанасяне на удари от безопасно разстояние. Танка се движи като се отблъсква от терена. На практика Т2-Б се движи над повърхността. Така танка може да върви по почти всякакъв терен. Системите на танка имат много чувствителни емитери. Емитерите много бързо позволяват на Т2-Б да преминава от земен към воден терен. По този начин танка може лесно да избяга ако участва в битка с по-силен противник.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.