RSS

Радиационни щурмоваци

Радиационните щурмоваци са малко познати, но много ефективни. Те наброяват една дивизия, имат специално въоръжение и са оборудвани да действат на смъртоносни терени. По принцип всяка броня на щурмовак предпазва войника от облъчване. Броните на радиационните щурмоваци обаче са модифицирани с радиационен полимер. Те им осигуряват защита от радиация на пето ниво в продължение на няколко часа. Ето защо само костюмите на радиационните щурмоваци могат да предпазят войниците при операции в радиоактивна среда. Подобни са и масивните брони на астрощурмоваците, които могат да неутрализират космическата радиация. Броните обаче не могат да бъдат използвани, защото са негодни при наличието на гравитация.

Империята използва радиационните щурмоваци в радиационни зони. Там войниците помагат в потушаването на бунтове. Повечето пъти това са места с естествено висока радиация. Понякога имперските сили нарочно облъчват с радиация отделни територии, за да сплашат местното население. Например при бомбардировка с неутронно оръжие, (което е опасно за населението, но не вреди на сградите) радиационните щурмоваци се спускат в бомбардираните райони, за да потушат останалата съпротива. Тъй като радиацията е много ефективна обикновено съпротивата е слаба. В Галактиката има и такива форми на живот, които издържат на такава радиация. Те се сблъскват с радиационните щурмоваци.

Модерното оръжие, често е неефективно в радиационни полета с радиация по-висока от четвърто ниво. Затова радиационните щурмоваци са въоръжени с вибрационни остриета, силови копия и гранати. Техните бластерни карабини са по-ефективни от стандартните оръжия на щурмоваците. Всички радиационни щурмоваци добре боравят с експлозиви и са обучени за ръкопашен бой. В добавка към специалнияия колан с принадлежности радиационните щурмоваци носят комплект за оцеляване. Комплектът включва: антирадиационни хапчета, хапчета за детоксикация, антирадиационна палатка, апарати за пречистване на вода и уреди за измерване на радиацията. Бронята на радиационните щурмоваци им осигурява защита срещу биологични и химични атаки.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.