RSS

Дейс Диат

Дейс Диат живял около 4000г. пр.Имп. на планетата Татуин. Майстор джедай Сидрока Диат (бащата на Дейс) загинал в битката при Базилиск. След неговата смърт Диат отишъл на Осус, за да учи при майстор джедай Водо-Сиос Баас. Диат се обучавал с няколко рицари джедаи. По-късно Дейс и другите джедаи, с които се обучавал се били против ситите в Ситската война. По време на Ситската война Диат е убит.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.