RSS

Щурмоваци

Кратки данни: Щурмоваците са елитни имперски войски. Те са се прочули с неподкупност, невъзможност да бъдат завербувани и фанатична преданост на Империята. Щурмоваците служат в много бази и в корабите на флотата. Щурмоваците носят внушителни бели брони. Броните имат терморегулатори, което позволява на войниците да оцеляват в почти всяка среда. Щурмоваците носят бластерни пушки и пистолети, които в комбинация с техния опит им дават преимущество по време на битка. Шлемовете на щурмоваците имат предаватели. С предавателите щурмоваците общуват помежду си. Заедно със стандартните щурмоваци Империята създала и няколко специализирани групи като снежни щурмоваци, разузнаващи щурмоваци и други.

Основни сведения: По време на Галактическата гражданска война щурмоваци има на всички имперски кораби. Те атакуват първи в повечето конфликти. Гарнизони от щурмоваци има и по планетите в Галактиката, за предотвратяване на бунтове и поддържане на имперската власт. Тъй като са неподкупни и фанатично предани на Империята, щурмоваците изпълняват и задачата да наглеждат имперските офицери, които евентуално биха предали каузата на императора. Щурмоваците служат в сухопътните войски и във флотата на Империята. Военната организация на щурмоваците е следната. На най-ниско ниво е отделението, следва взвода. След това е рота, батальон, полк и легион. Батальона наброява осемстотин и двадесет щурмоваци. За здравето на щурмоваците се грижи Флотската биологическа група. След смъртта на Палпатин щурмоваците станали гръбнак на имперската армия. Заради това броят на щурмоваците в Галактиката започнал да намалява. Въпреки това щурмоваците се използват в кампаниите на върховния адмирал Траун и други имперски пълководци. Траун използва клониращи цилиндри „Спаарти”, за да клонира щурмоваци.

Стандартния щурмовак носи костюм, който се състои от осемнадесет парчета от подсилена пластикоподобна броня, която е сложена върху черно прилепнало облекло. Тези костюми имат терморегулатори и вградени животоподдържащи системи, които помагат на щурмоваците да оцеляват във враждебна среда. Бронята дава и известна защита от бластерен огън. Тя може да бъде херметизирана. Бронята има и собствен въздушен резервоар. Това дава възможност на войника да оцелее в космоса за кратък период от време. Шлемът на щурмовака е снабден с поляризирани лещи, предавател и сензори. Специалния колан на щурмоваците съдържа батерии за спешни случаи, допълнителни амуниции и други жизненоважни неща. На гърба на колана има термален детонатор със секретен код. Целта на детонатора е да предотврати използването на оборудването от врага. Всеки щурмовак носи бластерен пистолет и бластерна пушка, а  офицерите носят цветни пагони.

Освен стандартните щурмоваци Империята използва и специализирани отряди. Такива са снежните щурмоваци, пясъчните щурмоваци, астрощурмоваците, разузнаващите щурмоваци, въздушните щурмоваци, морските щурмоваци, щурмоваци за подземни операции и магмените щурмоваци (те отговарят за предотвратяването на бунтове във вулканичните миньорски светове). Има и щурмови командоси със специална черна броня. Срещат се и радиационни щурмоваци, които работят в радиационни зони. Страховитите дарк трупери са толкова добре бронирани и въоръжени, че приличат на канонерки. Най-добрите щурмоваци са включвани в редиците на императорската гвардия.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.