RSS

Корускантски пазители

Когато Империята е на върха на своята мощ група елитни щурмоваци станали корускантски пазители. Целта на пазителите е да поддържат мира и реда в имперския град на планетата Корускант (столица на Империята). Пазителите били подбрани от войските на Корускант и войници, които служат във вътрешните светове на Империята. Император Палпатин разрешил на корускантските пазители да претърсват всяко жилище, съоръжение, фабрика и сграда. Освен това пазителите могат да арестуват всеки имперски гражданин по обвинение, че е бунтовник или саботьор. Корускантските пазители рядко влизат в битка. Те имат полицейски функции.

Пазителите са облечени в черни или червени брони. Броните са леки, но осигуряват отлична защита срещу физически атаки. Шлемът на корускантския пазител има сензори. Сензорите позволяват на пазителя да действа в пълна тъмнина. Освен това шлемът има предавател. С помощта на предавателя корускантския пазител може да се свързва с другите пазители. Специален софтуер показва на командира на корускантските пазители къде са подчинените му.

Корускантския пазител е въоръжен с бластерен пистолет. Освен това пазителя носи оръжие за разпръскване на тълпата и за потушаване на бунт. Оръжието може да изстрелва заряди с различна сила. Зарядите са от зашеметяващи до осакатяващи и смъртоносни. Някои пазители имат и зашеметяващи гранати.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.