RSS

Имперски артилеристи

Кратки данни: Имперските артилеристи носят специални униформи. Тези войници са тренирани да оперират със специалните лазерни оръдия, турболазери, йонни оръдия и други тежки оръжия намиращи се на борда на повечето имперски кораби и космически станции. Имперските артилеристи имат перфектно зрение, забележителни рефлекси и висок боен дух. Те носят специални компютъризирани шлемове снабдени с макробинокли и сензори, които им помагат при прицелването в бързо движещи се мишени. Шлемовете са черни с един визьор. Те предпазват артилеристите от светлината на масивните оръдия, турболазери и от суперлазера на Звездата на смъртта. Бронята на артилериста е от инертна сплав.

Основни сведения: Много от артилеристите са учили в имперската академия, за да станат пилоти. Тези, които не успявали да станат пилоти научавали всичко за различните видове оръдия и ставали артилеристи. Ето защо артилеристите са част от имперския пилотски корпус. Имперските артилеристи се намират на почти всички кораби и космически станции, включително Звездата на смъртта. Когато оперират с лазерни оръдия или други подобни оръжия артилеристите работят по групи, за да са сигурни, че техните оръжия няма да прегреят и откажат.

По време на Галактическата гражданска война най-лоялните имперски артилеристи са назначени на „Екзекутор” – личния суперразрушител на Дарт Вейдър и на Звездата на смъртта. На бойната станция артилеристите отговарят за нейния суперлазер. Артилеристите следели за опасните енергии на лазерните системи на суперлазера. Ако енергиите излязат извън строя то това би предизвикало огромни вътрешни експлозии в Звездата на смъртта.

Имперските артилеристи носят черни шлемове снабдени с предавател и защитни лещи. Лещите имат множество функции включително макробинокъл и автоматична насочваща система.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.