RSS

Куррл Ток

Куррл Ток живял около 4000г. пр.Имп. Той е назарски принц и рицар джедай. Куррл е обучаван от майстор джедай Водо-Сиос Баас. Ток е безстрашен войн и дизайнер на джедайски брони. Куррл участвал в борбата против надистите. Ток загинал по време на Ситската война.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.