RSS

Онор

Планетата Онор е родният свят на ногрите. Тя има три луни. По време на Войните на клонингите космически кораби паднали на повърхността на Онор. От корабите изтекли отровни химикали. Химикалите попаднали в почвата и атмосферата. Вследствие на това Онор бил опустошен. Почти всички растения и животни са унищожени.

На Онор живеят ногрите. Те са разделени на племена. Преди опустошението плаемената воювали помежду си. Всяко племе е управлявано от вожд. Важна роля в управлението има и матриарха (това е жена от племето). Всяко племе живее в отделно село. В центъра на всяко село се намира цилиндрична дървена постройка, част от нея е покрита с метални ленти. Постройката се нарича дукха. В дукхите е описана историята на племената. Освен това в дукхата на всяко племе е показано родословното дърво на племето.

Малко след опустошението на Онор дошъл Дарт Вейдър. Той предложил на ногрите помощ. Имперските сили доставили, храна, лекарства и дроиди, които да изчистят почвата от отровите. В замяна ногрите станали смъртоносни имперски командоси. Вейдър станал господар на ногрите. Той наредил всички племена да се заселят в Чистите земи (територия изчистена от отровите). Там е построен град Нистао. Нистао е основният град на Онор. Там се намира голямата дукха. Градът е единственото място където се ремонтират космически кораби. Имперските сили обаче засадили нов вид трева. Тревата не позволява на нищо друго да расте. Така ногрите са зависими от храната, която Империята доставя на Онор. В замяна на храната ногрите продължават да служат в имперската армия.

След известно време Вейдър прехвърлил ногрите под командването на върховния адмирал Траун. Траун станал новия господар на ногрите. В 27г. върховния адмирал поставил задача пред ногрите. Те трябва да заловят Лея Органа Соло. Едно ногри обаче разбрало, че Лея е дъщеря на Вейдър. Органа убедила ногрито да я заведе на Онор. На планетата Лея показала на племенните вождове новия вид трева.

Ногрите разбрали за коварството на Империята. След това те започнали да отглеждат нова реколта в една скрита долина. Освен това ногрите престанали да служат на Империята. След смъртта на Траун, Новата република се заела да търси нова планета за ногрите.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.