RSS

Арбра

Арбра е отдалечен свят, който служи като база на Бунтовническия съюз след битката на Хот. Щастливи от откриването на планетата бунтовниците я нарекли Спасение. Голяма част от Арбра е покрита с гори, които растат по планините и запълват долините.

Планетата е населена от худжиби. Бунтовниците помогнали на местното население да победи сливилит (същество, което тормози малките гризачи). За благодарност худжибите позволили на бунтовниците да останат на планетата.

Базата на бунтовниците е разположена в дълбока пещера, която служи като дом на худжибите. Там Бунтовническия съюз може да черпи геотермална енергия от късове кристали.

Преди хилядолетия на Арбра имало по-напреднало общество. Тези същества искали да се отърват от негативните си емоции и използвали технологиите си, за да изкарват тези енергии от телата си. Те пазели тази енергия в склад намиращ се в една скрита пещера. След време тези енергии се превърнали в същество известно като Даркър.

Координатите на Арбра са известни само на малка група бунтовници, за да бъде сигурно, че нейното местоположение ще остане в тайна. След битката на Ендор бунтовниците напуснали Арбра. Худжибитите станали членове на Съюза на Свободните Планети.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.