RSS

Мимбан

Мимбан е петата планета от сиситемата Сиркарпърс. Това е свят покрит с облаци и джунгли. Мимбан има две луни и е трудно да се отличи деня от нощта. Голяма част от Мимбан не е изследвана. Планетата позната като Сиркарпърс V (другото име на Мимбан) никога не е била колонизирана от сиркарпърсианци. Мимбан служи на Империята като източник на енергийни ресурси. В атмосферата на Сиркарпърс V има голяма турболенция. Пристигащите космически кораби са заплашени от енергийните бури, които раздират стратосферата. Планетата има пет миньорски града. Всичките са построени от хора, които работят за Империята.

На Мимбан има интелигентни видове като мимбанци и кауеи. Първите са хуманоиди със зелена козина, които са тормозени от хората. Кауеите също са покрити с козина, но са силни и могъщи бойци. На Мимбан има и изчезнали видове (раси). Трелите (изчезнала раса) построили многобройни храмове в чест на многото си богове.

Люк Скайуокър и принцеса Лея Органа се разбили на Мимбан докато пътували към Сиркарпърс IV. Двамата срещнали много препятствия по пътя си. Скайуокър и Органа решили да намерят легендарния Кейбърски кристал. Докато го търсели Люк и Лея се сблъскали с Дарт Вейдър.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.