RSS

Салюками

Салюками се намира във външните светове. Според езика на уронианците Салюками означава оазис. Това е голяма ирония защото по-голямата част от планетата е пустош на нея се срещат странни растения.. Все пак на другите планети край Салюками няма никакъв живот. Заради това планетата е наречен оазис.

Част от метеоритите, които летели край Салюками паднали на планетата и оставили огромни кратери. В тези кратери избликнали подземни води и минерали. Там има форми на живот. Първите колонии на Салюками са направени в кратерите. Планетата станала търговски пост във външните светове. На Салюками живеят уикита, грани, уронианци и туилеки.

На планетата има много селища. Само едно от тях обаче може да бъде наречено град. Там е разположен космодрумът на Салюками. Под града има мрежа от магмени потоци и геотермични отвори. От тях жителите на града черпят енергия и топлина. По време на Войните на клонингите сепаратистите разположили клонираща лаборатория на Салюками, за да направят собствена армия от клонинги. Клонингите трябва да са на войните моргукаи и на убийците анзати.

Сепаратисткия план е разкрит от майстор джедай Толме и рицарката джедай Аайла Секура. Джедайския съвет изпратил войска от клонинги. Армията е под командването на майстор джедай Опо Ранцисис. Ранцисис е подкрепен от майстор джедай Куинлан Вос. Силите на Старата република блокирали планетата. Обсадата продължила пет месеца. След това джедаите и клонингите нападнали града, в който са сепаратистките сили. Армията на сепаратистите е разбита. Войските на Старата република завладели Салюками. След тази победа майстор джедай Куинлан Вос преместил голяма част от войниците си на Боз Пити.

На Салюками останал гарнизон командван от майсторката джедай Стас Али. Когато била издадена заповед шестдесет и шест и джедаите са обявени за предатели, командир Нейо открил огън по Али и я убил.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.