RSS

Като Неймодиа

Като Неймодиа е родния свят на неймодианците, които управляват Търговската Федерация. Неймодианците още от древни времена пътуват в космоса. Те колонизирали стотици светове. Богатствата на колонизираните планети се стичат към Като Неймодиа. Все пак най-старите и богати колонии станали административни центрове. Те създали свои собствени колонии. Освен това административните центрове се използват като складове за ресурси. На тях било разрешено да прибавят Неймодиа към името си. Най-известните такива планети са Кору Неймодиа и Деко Неймодиа.

На Като Неймодиа живеят най-богатите членове на Търговската Федерация. На тази планета са техните съкровища. Съкровищата са скрити в пещери, които се охраняват от бойни дроиди. За да имат бърз достъп до своите богатства най-богатите неймодианци изградили мостове. Мостовете свързват директно градските жилища на богаташите с техните пещери. Като Неймодиа е една от най-богатите в Галактиката. Светът е архитектурно чудо и е изпъстрен с виещи се мостове.

По времето на Войните на клонингите легионерите, които защитават Като Неймодиа взимат двойно по-голяма заплата отколкото взимали в мирно време. Освен това са мобилизирани всички запасняци, за да защитават родната планета на неймодианците. В резултат на това градовете на Като Неймодиа се претъпкали с танкове, артилеристи и войници. Появили се летища, които са задръстени от изтребители. Частната крепост на вицекраля Нют Гънрей (шеф на Търговската Федерация) също получила по-добра защита.

Въпреки това войските на Старата република преодолели орбиталната защита на Като Неймодиа. След това войска от клонинги водена от майстор джедай Оби-Уан Кеноби, рицар джедай Анакин Скайуокър и командир Коди нападнала планетата. Целта на тази армия е да залови Нют. Гънрей избягал, но джедаите заловили неговия предавател. В предавателя са холографските записи от контактите на вицекраля със ситския лорд Дарт Сидиъс. Това дало на джедаите доказателство, че ситския лорд съществува.

След това армията на Старата република окупирала Като Неймодиа. Независимо от това на планетата все още има места на съпротива. Затова войници на Старата република патрулират по Като Неймодиа, за да потушават бунтовете.

Майстор джедай Пло Коон участва в една мисия за потушаване на бунт. По време на мисията е издадена заповед шестдесет и шест и джедаите са обявени за предатели. Останалата част от екипа (съставен от клонинги) открила огън по изтребителя на джедая. Корабът е улучен, излязъл извън контрол и се разбил. Коон загинал.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.