RSS

Мигето

В древния търговски език планетата Мигето е наречена „скъпоценен камък”. Планетата е наречена така заради блестящия вечен лед, кристалните глетчери и кристални полета. На Мигето няма геологична активност. Планетата е студен свят със замръзнала земна кора. Кристалът добиван на Мигето е един от най-ценните в Галактиката. Дълго време джедаите изследват кристалите на планетата. Джедаите търсят подходящи кристали, които да използват в своите светлинни мечове. Накрая обаче Мигето попаднал под контрола на Банкерския клан.

Банкерският клан охранява планетата с бойни фрегати и крайцери. Ако крадец успее да се промъкне покрай тази флота той трябва да се справи със студения и пуст свят. Освен суровите условия на Мигето има и огромни червеи, които имат огромен апетит. Въпреки всички тези фактори контрабандисти кацат на планетата, за да крадат кристали от пещерите.

На Мигето има няколко града. Градовете са изградени като огромни кондензаторни кули. С помощта на специални кристали кулите синтезират енергия. След това кулите събират, съхраняват и разпределят енергията. Градовете служат, за да ръководят добиването на кристали от кристалните мини. Тъй като кристалите на Мигето са много ценни ръководството на Старата република решило да завладее планетата.

Майстор джедай Ки-Ади-Мунди води атаката срещу Мигето. По време на Войните на клонингите планетата станала бойна арена. Ки-Ади и командир Бакара водят армия от клонинги. Боевете преобразили голяма част от градовете и пейзажа.

По време на тези битки на помощ дошла военна част от петстотин и първи легион. Мунди е изненадан защото обикновено войниците от петстотин и първи легион служат за охрана на канцлер Палпатин (лидер на Старата република). Ки-Ади се отнесъл с недоверие към това подкрепление. Командир Бакара казал, че има пълно доверие на войниците от петстотин и първи легион.

Клонингите от петстотин и първи легион официално дошли да помогнат на Мунди в унищожаването на един енергиен колектор. В действителност войниците от петстотин и първи легион дошли на Мигето, за да търсят експериментален източник на енергия. Канцлерът се нуждае от този източник, за да задейства лазер на име Хамъртонг.

След това Ки-Ади и Бакара се сражават в супермодерния Мигето сити. По време на една атака, когато републиканските войски нападнали дроидите, от Корускант е издадена заповед шестдесет и шест. Заповедта определя джедаите като предатели на Старата република. Ки-Ади-Мунди е убит от клонингите.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.