RSS

Маридун

Маридун е свят покрит с трева. Планетата се намира във външните светове. На Маридун има високи дървета. Те се издигат насред тревата. На планетата има птици, животни, кучета, пеперуди и опасни хищници.

По време на Войните на клонингите Маридун е неутрална планета. Отдалечеността на Маридун привлякла лурмените и техният водач Ти Уат Ка. Лурмените се заселили на планетата, за да избягат от Войните на клонингите.

Лурмените използват големите дървета като подслон. Оказало се, че дърветата също са опасни. Техните плодове могат да бъдат смъртоносни. Все пак лурмените използват черупките от плодовете, за да си направят жилища. Освен това от плодовете лурмените извличат етерични масла. Маслата се използват за храна и за лечение. Най-голямата заплаха за лурмените са хищниците. Един от тях прилича на огромен щраус. За да се справят с този хищник лурмените  му връзват краката и го оставят безпомощен.

След провъзгласяването на Империята на Маридун има минна колония. Край нея израстват няколко селища. Освен това на планетата се върти търговия с роби. Когато имперските сили напуснали Маридун планетата станала свърталище на контрабандисти и други мошеници. Хътяните поели търговията с роби.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.