RSS

Рататак

Малката червена планета Рататак стои като кърваво петно във външните светове. Планетата е толкова отдалечена, че останала неоткрита от Старата република, а местните хуманоиди еволюирали без чужда помощ. Въпреки че видовете са примитивни те бързо се научили как да убиват. Малкото ресурси принуждават рататаките да се борят за оцеляването си, но жителите на планетата никога не търгували помежду си.

Рататаките фокусирали напредъка на технологиите в създаването на по-брутални методи за убиване. След поколения на боеве огромна част от популацията на планетата се превърнала в жертва на масовия геноцид. Това непрекъснато насилие довело до неразвитие на корабостроенето и никакви космически пътувания. Рататаките вярвали, че са единствени в Галактиката. Те не се интересуват от космоса, а единствената им цел е да завладеят нещо от съседите си.

Рататак е открита от безскрупулни търговци на роби, които дошли във външните светове. Рататаките обаче не били използвани като роби. Обучението им било трудно, а и са твърде жестоки. Военните барони обаче щели да се заинтересуват от подобни екзотични бойци.

Докато войните продължавали на един от рататаките му хрумнала идея. Той преценил, че ако войните се биели помежду си в гладиаторска битка, то спечеленото от спектакъла можело да бъде използвано за закупуването на нови войни и оръжия.

Вследствие на тази идея на Рататак се появили гладиаторски арени. Най-голямата арена е Каулдрон. Там се бият най-добрите, а военните барони и генералите преценяват кой може да донесе победа във войната. Местата за бой били изпълнени със свирепи кандидати. Всъщност по-изгодно било един войн да бъде използван в няколко битки, но било рядкост някой гладиатор да оцелее няколко пъти.

Малко след избухването на Войните на клонингите, граф Дуку отишъл на Рататак, за да намери подходящ войн, който да служи на Конфедерацията на Независимите Системи. Разпознавайки в това шанс да напусне планетата и вероятно да отмъсти на джедаите могъщата Асаж Вентрес взела участие и се оказала победителка.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.