RSS

Беспин

Кратки данни: Беспин е огромен газов гигант с диаметър от сто и осемнадесет хиляди километра, който се намира в едноименната система. Планетата е разположена в малко посещаван сектор от Галактиката. Беспин има много луни. Най-забележителните от тях са Х’гаард и Друдона. Другите небесни тела, които обикалят около планетата са астероидните пръстени Орин и астероидния пояс Велзерс. Беспин се намира близо до основния търговски път към планетата Корелиа и коридора Изон. Планетата е покрита с огромни купести облаци и слой цветни изпарения. На Беспин няма земя, а ядрото му е течно. Известно количество годен за дишане въздух се намира в горните атмосферни пластове. Точно там има форми на живот. Местните видове включват огромните газови балони наречени белдони и хищни велкери. Заселниците изградили летящи колонии, като Облачния град намиращи се в зоната на живот на Беспин. От тези колонии миньорите извличат ценния газ тибана. В 21г. Империята поставила гарнизон в Беспин. След смъртта на императора гарнизона е прогонен.

Основни сведения: Въпреки че Галактиката е пълна с газови гиганти много малка част от тях са населени. Заради забележителната си структура Беспин е един от тези светове. Планетата се намира близо до системата Аноат. Както повечето газови гиганти Беспин има ядро и три външни слоя. Планетата има твърдо метално ядро. То е с диаметър шест хиляди километра. Ядрото е заобиколено от обвивка от течен метал (наречено морето Ретин). Морето има диаметър от двадесет и две хиляди километра. Морето е студено. Следващото ниво пак е течно, но няма такава гъстота като Ретин. Това ниво отново е от метал. То е тридесет хиляди километра в диаметър. Там налягането може да смачка голям космически кораб, а слоя е горещ. Над този слой има хиляда километра газ.

Там където газовия слой докосва течния температурата е шест хиляди градуса. Цветна облачна обвивка се простира на хиляди километри в центъра на планетата. Има вълнисти, розови и морави облаци. Там се намира и зоната на живот. Тя е дълга около тридесет километра и широка сто и петдесет километра. Там има годен за дишане въздух. Основната опасност в зоната за живот са честите бури. Едно денонощие на Беспин има дванадесет часа. Една година на тази планета се равнява на четиринадесет стандартни години.

Огромни колонии от летящи водорасли населяват тази зона за живот, а също така и огромни газови балони наречени белдони. Там се срещат и велкери. Белдоните достигат до километър ширина, но са напълно безвредни. Много по-опасни са хищните велкери. Те са летящи зверове събиращи се на групи. Велкерите се обграждат с енергийни полета и са способни да разкъсат един белдон за минута. Прилепоподобни рууки и малки стада от алдераански тренти също се срещат на Беспин.

Облаците на Беспин са много ценни. От пречистените газове се произвеждат много редки и ценни камъни. Освен това Беспин е естествена фабрика за тибански газ. Газът тибана се среща и на други места. Обаче на Беспин производството му е най-евтино. Това се дължи на динамичната атмосфера, която изтласква тибанския газ до повърхността. Наличието на тибански газ привлякло няколко авантюристи на Беспин. Те въпреки трудностите и опасностите, построили летящите колонии на планетата. Газът тибана се използва, за да се охлаждат хиперпространствените двигатели. Тибанския газ намира приложение и за енергиен източник на бластери и други оръжия. Много преди Галактическата гражданска война, лорд Еклесис Фиг създал първото селище близо до екватора на Беспин. По-късно селището се разраснало и е наречено Облачен град. Облачния град, както и другите устройства построени в атмосферата на Беспин, е изграден от материали придобити от Майсър (най-близката планета до Беспин в Беспинската система). Беспин е дом на майстор джедай Джин Алтис.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.