RSS

Ендор

Кратки данни: Една от деветте луни намираща се в орбита на газов гигант, който също се нарича Ендор. Луната е покрита с гъсти гори, савани и много планини. Ендор е населен от много интелигентни създания, като огромните гoракси и смелите еуоки. Дърветата на луната, на които еуоките строят своите жилища достигат хиляди метри. Луната е  най-известна с историческата битка на Ендор. По време на битката на Империята е нанесен тежък удар, защото е разрушена втората Звезда на смъртта и е убит императора.

Основни сведения: Планетата Ендор е сребърен газов гигант намиращ се в сектора Модел. В орбита около Ендор има девет луни. Най-голямата луна е наречена Гориста луна, Луна убежище или Ендор. До системата Ендор се стига трудно, защото тази територия от Галактиката не е отбелязана на картите. Освен това, поради голямата гравитация на газовия гигант, трябва да се извършват няколко сложни хиперпространствени скока, за да стигнеш до Ендор. През годините много пътешественици се разбивали и оставали на луната. Поради изолираността на Ендор, императора решил да построи втората Звезда на смъртта в орбитата на Гористата луна. Бунтовниците обаче разбрали местонахождението на бойната станция и в системата Ендор станала една от най-големите битки по време на Галактическата гражданска война.

Луната Ендор е спокоен свят покрит от гори, савани и много планини. Гравитацията е слаба. Климатът е подходящ за много организми (от спокойното ендорско пони до свирепия ендорски вълк). Вълкът е наричан бора. Най-многобройни са еуоките. Те могат да бъдат открити в селища по дърветата, в селца покрай езерата, а имат и жилища изградени върху скали. Сред по-опасните видове са гораксите, които представляват тридесет метрови хуманоиди. Те претърсват горите за жилища на еуоки. Гораксите живеят в пустинните местности на пустинята Салма. Пустинята се намира отвъд скалите евари на север от гъстите гори. Салма е отделена и от езерца с киселина и пресъхнали водни басейни. Огромни паяци живеят в дълбините на пещерите на гораксите. Скрит в гъстите гори на Ендор е Арбо Мейз. Това са свръхнараснали дървета. Те са разположени толкова близо едно до друго, че повечето хора и животни, които влязат в това място остават загубени завинаги. На запад от тези гори се намират обширни поля наречени Драконова кожа, която е обградена от блестящи скали от лава. Отвъд Драконовата кожа се намират покрити със сняг планини. Планините са наречени Гръбнака на дракона. В планините живее драконовия кондор. В саваните живеят юзуми, които имат дълги крака и космати тела. Те ловуват малки гризачи наречени югери. В местността Драконова кожа има и каменен замък построен от пришълци от друга планета.

На Ендор се срещат форми на живот като хипопотамоподобни блопи и боруоки. Има и четирикрако създание, което еуоките използват като звяр на мъченията. Гуганите са дребни елфоподобни създания. Те живеят във вулканите на Гористата луна. Местата с най-гъсти гори на Луната убежище са дом на огромните и опасни ханадаки. Хипнотизиращи мърморещи бибитковци живеят в блатата. Блатата са близо до селата на догоните. Летерновата птица е голямо летящо създание с пъстроцветни опашни пера. Тя живее в блестящи гнезда разположени високо по дърветата. Опашните крила на летерновите птици се използват от еуоките за медицински цели. Друг местен вид са тийките.

По време на строежа на втората Звезда на смъртта, Империята построила база на повърхността на Ендор. Базата произвеждала достатъчно енергия за създаването на енергиен щит. Щитът пазел бойната станция, която се намира в орбитата на Ендор. Бунтовническите сили, водени от Хан Соло и  подкрепени от племето на вожда Чирпа, успели да унищожат генератора на щита. Това довело до падането на енергийния щит около Звездата на смъртта. Бунтовническата флота атакувала бойната станция и я унищожила. Облак от енергия на тъмната сила останал в орбитата на Ендор на мястото на разрушената Звезда на смъртта. Това е неочакван ефект от смъртта на императора.

Години след битката на Ендор част от еуоките напуснали луната. Малък търговски пост на име Салфур осъществява връзката на Ендор с останалата част от Галактиката.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.