RSS

Корускант

Кратки данни: Корускант е центъра на Галактиката. Той е отбелязан във всички навигационни карти. В древни времена таунгите и залите водили война за това кой да владее Корускант. Планетата е място на управление от първите дни на Старата република. Корускант е покрит от огромни градове, които стигат до небесата и до ядрото на планетата. Най-впечатляващите сгради са в имперския град. Там император Палпатин управлява от провъзгласяването на Империята до смъртта си. След битката на Ендор, Корускант е държан в обсада няколко години. През това време имперските сили се сражавали с войските на Новата република за контрола над планетата. Прието е, че който контролира Корускант контролира и Галактиката.

Основни сведения: Някога градът е бил известен като перлата в короната на световете от центъра на Галактиката. Корускант е невероятно голям град с много нива. В по-ниските нива на града не достига слънчева светлина. Пространството е изпъстрено с изкуствени светлини и холограми. Те обещават най-различни развлечения за посетителите. Основите на града са поставени в първите дни на Старата република. Най-големите сгради достигат плашещи височини и заемат място колкото няколко палата. Всички сгради са оборудвани с климатични инсталации и имат прозорци, които отразяват слънчевата светлина. Строителни дроиди работят по всяко време на денонощието, поправяйки сградите или строейки нови. Боклука и отпадъците на Корускант са рядкост, но за сметка на това замърсителите на околната среда са много. Почти всички територии на планетата са населени, но най-големите струпвания на хора са около екватора. По-голямата част от населението носи палта, ръкавици и шлемове, за да се предпазва от замърсения въздух. Градът има многобройни площадки за приземяване, а небето на Корускант е задръстено от движение през цялото денонощие. Заможните жители на планетата си имат огромни лични докове разположени в ниска орбита. Те са направени, за да се избегне натоварения трафик в града. За по-голяма сигурност, личните докове се охраняват от войски на Новата република.

Въпреки че целия Корускант е застроен с големи сгради няколко животински вида оцелели. Коткоподобните ястребови прилепи правят домовете си в естествени каньони. В каньоните прилепите  ловят гранитни голи охлюви. Охлювите живеят в по-ниските нива на Корускант. Хищни четирикраки тунелни гоулове дебнат в дълбините на планетата. Там живеят още лишей, паяци, бронирани плъхове, големи червеи и много други форми на живот.

Големи орбитални огледала събират енергията от звездите и я насочват към по-студените места на Корускант. По този начин температурата на планетата навсякъде е поносима. Горещите места на Корускант се контролират от стратегически поставени регулатори. Регулаторите са сложени в горната атмосфера.

Корускант има много атракции като имперския град, големите кули, небесните ботанически градини, подземния град Доунтаун, холографи показващи зоологическата градина на изчезналите животински видове. На планетата се намира и галактическия музей, в който се намират древните ситски артефакти. Те са на около четири хиляди години.

Едно от нещата, които правят силно впечатление е джедайският храм. Храмът на джедаите е построен след като планетата Осус била опустошена (3972г. пр.Имп.). Тогава съветът на джедаите се преместил от Осус на Корускант. Дълга широка алея води към церемониално стълбище. От двете страни на стълбището има четири статуи на майстори джедаи. Две от статуите са на велики бойци, а другите две са на мъдри учени. Стълбището свършва пред входа на джедайския храм. На входа има скулптури на четиримата майстори джедаи създали джедайския храм.

Храмът има формата на зикурат. Неговите островърхи кули символизират изкачването на падуана (ученика) от падуан до майстор джедай. Храмът на джедаите е стара постройка, която рязко се отличава от съвременните небостъргачи на Корускант. Джедайският храм на Корускант е построен по подобие на първия построен храм на джедаите. Въпреки многолюдността на планетата храмът на джедаите се издига далеч от градската суматоха. Той е сграда с колосална височина. Храмът на джедаите е домът на джедайския орден. Храмът има пет островърхи кули.

Кулите са свещената част на храма. В една от кулите има ръкописи останали от основаването на джедайския орден. Другите кули участват в управлението на джедаите. В една от кулите заседава съветът на джедаите. Джедайският съвет ръководи орденът на джедаите. Съветът на джедаите се състои от дванадесет майстори джедаи. Те заседават в кръгла зала и изучават същността на Силата. Джедайският съвет изпраща джедаи на различни мисии. Освен това съветът на джедаите решава кой да бъде обучаван за джедай. В последните години на Старата република джедайският съвет е председателстван от майсторите джедаи Мейс Уинду и Йода. Когато Палпатин е избран за канцлер (лидер на Старата република) в съвета на джедаите са: Йода, Мейс Уинду, Ки-Ади-Мунди, Депа Билаба, Ет Кот, Ивън Пиел, Саесе Тин, Йарел Пуф, Опо Ранцисис, Пло Коон, Ади Галиа и Йадле.

В друга кула се намира ръководството за познанията, в третата кула се намира управлението по информация, а в четвъртата кула се намира ръководството по текущите задачи. В джедайския храм се намира и стаята на хилядата фонтана. Тя има огромна оранжерия. Храмът на джедаите има зали за тренировки и стаи, в които има огромни холографски карти на Галактиката.

В джедайския храм се намират зали за обучение където младите ученици се обучават. След това тези ученици стават рицари джедаи. Най-силните майстори джедаи имат отделни стаи. Там те размишляват и медитират.

Най-ценното в джедайския храм са джедайските архиви. Хилядолетия наред тези архиви се намират на планетата Осус. Планетата била опустошена по време на Ситската война. Въпреки това голяма част от архива е отнесена преди Осус да бъде опустошен. Основната зала (в която се намират джедайските архиви) е най-голямата единична стая в храма на джедаите. Залата е на две хиляди и петстотин години. В нея са сложени бюстовете на някои от най-почитаните и велики майстори джедаи.

Джедайските архиви са най-големия източник на информация в Галактиката. В тях е събрано невероятно количество информация. Информацията е в електронен или холографски вид. По-голямата част от информацията се намира върху холокниги. Те искат малко количество енергия, за да бъдат четени. В архивите на джедаите има дори ситски холокрони. Холокроните съдържат информация за ситите и тъмната страна на Силата. За тези холокрони обаче знаят само няколко майстори джедаи.

Джедаите, които отговарят за архива помагат с информация на джедаите изпратени на мисии. Когато Оби-Уан Кеноби търси информация за планетата Камино той отишъл да потърси в джедайските архиви. Джедайските архиви обаче не помогнали на Оби-Уан. В архивите няма никакви данни за планетата. Майсторката джедай Джокаста Ну (отговаряща за архивите) казала, че Камино не съществува. Все пак Кеноби продължил да търси и открил планетата. Данните от гравитационните привличания показват къде трябва да е Камино. Нейното точно местоположение обаче не е показано на картата. Станало ясно, че някой е заличил Камино от джедайските архиви.

Когато Палпатин се провъзгласил за император негови верни служители преместили джедайските архиви. По заповед на императора архивите били складирани на планетите Затънтената земя и Бис.

Когато избухнали Войните на клонингите джедаите станали генерали и повели армии от клонинги. По време на Войните на клонингите много стаи в джедайския храм са превърнати във военни зали.

Към края на Войните на клонингите, Палпатин (който е Черен господар на Сит) обвинил джедаите в предателство. Той казал на неговия ученик Дарт Вейдър да нападне джедайския храм. Вейдър повел отряд елитни клонинги и нападнал храма на джедаите. След атаката всички джедаи в джедайския храм са избити. Храмът е запален. От горящият храм е излъчен сигнал всички джедаи да се върнат на Корускант. Майсторите джедаи Оби-Уан Кеноби и Йода проникнали в храма и променили сигнала.

След провъзгласяването на Галактическата империя храмът на джедаите не е разрушен. Той бил оставен. По време на Галактическата гражданска война обаче джедайският храм е съборен. Когато силите на Новата република завладели Корускант, Люк Скайуокър издигнал щаб на джедаите. Щабът бил построен на мястото където се издигал джедайския храм. Когато Юзан Вон завладели Корускант те променили планетата. Вследствие на тази промяна се показали древните основи на джедайския храм. След като Юзан Вон са изгонени от Корускант, джедаите искат да построят нов джедайски храм. Те решили да използват плановете на стария храм на джедаите като шаблон.

Друга забележителност е часовника в залата на сената. Часовникът отбелязва часовете чрез светлинен лъч. На всеки един час лъчът пронизва небето. Часовника е монтиран триста години преди битката на Ендор. Покритите със снегове полярни региони на Корускант са използвани за турбоскикурорти и са постоянно обслужвани от ледопробиващи машини. Големи тръбопроводи доставят вода до всички места на планетата.

Канцлерите управляват, но решенията се вземат от галактическия сенат. Хиляди сенатори (представители от различни крайща на Галактиката) се събирали, за да обсъждат проблемите. Понеже властта била съсредоточена на Корускант там имало много корупция и интриги. За да могат да действат свободно корпорациите раздавали огромни подкупи на сената. Групи като Търговската Федерация и Комерческата гилдия имат голямо влияние върху политиците на Корускант.

Когато избухнали Войните на клонингите големи части от града били трансформирани във военни зони и клонингите били навсякъде. Понеже са добре подсигурени гражданите на Корускант не изпитали ужаса от Войните на клонингите. Населението на планетата изпаднало в шок когато войските на генерал Гривиъс (лидера на сепаратистката армия) атакували столицата на Старата република. Сепаратистките дроиди преодолели бариерите пазещи Корускант. Гривиъс успял да отвлече канцлер Палпатин. В резултат на това нападение загинали хиляди жители на Корускант.

Канцлерът Палпатин се възползвал от нападението. Той изтъкнал, че опасността се крие навсякъде. Палпатин лесно накарал сената да приеме Новия ред и Галактическата империя, която да се грижи за сигурността и мира.

Корускант се охранява от орбитални бойни станции Голан III. В същото време енергиен щит предпазва цялата планета. По време на управлението на Палпатин, Корускант е преименуван на Център на Империята. Джедайският храм е разрушен. След разпускането на сената императорският дворец е мястото откъдето се управлява Корускант и Империята. На планетата се намира седалището на Черно слънце (най-голямата престъпна организация в Галактиката). Принц Ксизор (лидерът на Черно слънце) има дом на Корускант. След смъртта на императора планетата възвръща старото си име. Споменът за имперското управление обаче съществува, тъй като Новата република не е преименувала имперския град.

След смъртта на Палпатин, Корускант е управляван от хора, които се мъчат да стабилизират Империята. Естествено водачите на Новата република знаят, че планетата е център на мощ в Галактиката, затова те решили да я превземат. Преди да предприемат атака лидерите на Новата република трябва да съберат информация относно защитата на планетата. Те изпратили членове на Свирепия ескадрон, които да събират информация. Освен това хора на Новата република освободили престъпниците от организацията Черно слънце (които са затворени на планетата Кесъл). Водачите на Новата република разрешили на престъпниците да извършват саботажи на Корускант.

След обезвреждането на щитовете на планетата, войските на Новата република водени от адмирал Акбар я завладели. След дребни спорове новото ръководство направило Корускант столица на Новата република. Сената заседава в императорския дворец. По-късно републиканската столица била атакувана от силите на върховния адмирал Траун.

След смъртта на Траун (27г.) имперски военачалници атакували Корускант. Вследствие на тази атака голяма част от имперския град (най-населената и красива част на Корускант) била опустошена. Правителството на Новата република било принудено да се евакуира. Имперските сили кацнали на повърхността и битките се водели между разрушените небостъргачи. В 28г. войските на клонирания Палпатин нападнали Корускант.

След това опустошение правителството на Новата република се заело да възстанови щетите нанесени на Корускант. Новата република използва гигантски строителни дроиди. Те изчистили разрушените сгради и построили нови здания на планетата.По време на управлението на Новата република, Корускант възвръща блясъка си. Адмирал Акбар и адмирал Дрейсън имат домове до езерото на победата. Близо до езерото се намира и щабквартирата на защитните сили на Новата република. Те са разположени в хълмиста и гориста местност. На запад от имперския град има малък воден басейн със заливче обградено от скали. Бреговата ивица е място за почивка. Във водния басейн живеят фосфоресциращи животни, а по бреговата ивица се срещат конски свраки с големи крила. По времето когато Корускант е в имперски ръце там е била и крепостта на Дарт Вейдър. Тя е разрушена от Б-уинги по време на атаката на планетата от войските на Новата република. В 34г. Люк Скайуокър се върнал на Корускант и си построил убежище като използвал камъните от разрушената крепост на Дарт Вейдър.

Безспорно най-голямо впечатление на всеки посетител на Корускант прави имперския град. Както много други важни градове, участвали в Галактическата гражданска война, имперския град има дълга и пълна с обрати история. По времето на Старата република той е известен като галактически град. Преди провъзгласяването на Империята галактическия град е столица на Галактическия съюз и сената. Когато император Палпатин събрал достатъчно мощ преименувал столицата в имперски град и го превърнал в център на управление на Новия ред. След смъртта на Палпатин, силите на Новата република превзели имперския град. Имперското управление от Корускант е премахнато. Името на града обаче останало непроменено.

Имперския град винаги е гъсто населен и космополитен. По време на Старата република градът привлича милиони жители от различни видове (раси). Императорът обаче издал декрет, в който наредил само хора да мигрират в имперския град. След превземането на града от войските на Новата република декрета е премахнат.

Имперския град се простира от полите на планините Менерай и покрива по-голямата част от главния континент на Корускант. Архитектурата на града е грандиозна. Тя впечатлява с огромните сгради стигащи до небесата. В имперския град се намира и заседателната зала на сената. Залата има каменни козирки и хиляди пейки, които са подредени в кръг и се извисяват на много етажи. До заседателната зала на сената се издига императорския дворец. Площада около двореца е построен около един от върховете на Менерайската планинска верига. Там посетителите могат да се докоснат до истинска скала. След завладяването на Корускант от войските на Новата република двореца е наречен основна сграда в имперския град. Двореца е изграден от сиво-зелен камък и блестящи кристали. Вярва се, че той е непревземаем. Сградата е по-висока от всички останали на планетата и се вижда отвсякъде. Двореца има висящи градини, пирамиди и кристални покриви. Императора изградил някои от частите на двореца, като използвал за модел древни ситски йероглифи. В двореца се намира големия коридор, който свързва залата на сената с аудиторията. Коридора е конструиран от Палпатин. Големия коридор е с висок таван и прозорци от шлифовано стъкло. От двете страни се намират дървета халала, които са чувствителни към трептенията на звука. Дърветата са част от система за подслушване изградена от императора.

По време на Галактическата гражданска война имперския град е много добре защитен и няма никакви поражения. След битката на Ендор, в имперския град се намират оцелелите членове от управленския кръг на Палпатин и имперските командири. За да премахнат имперското управление водачите на Новата република решили да нападнат имперския град. По време на нападението, войските на Новата република, нанесли разрушения на имперския град. След това новите управници се заемат с реконструирането на града. За да поправят разрушенията лидерите на Новата република използват войници и гигантски строителни дроиди.

Най-ниските и тъмни нива от имперския град са забранени за влизане и се използват за склад на неизползваемо оборудване и разбити звездни кораби. На тези ниски нива също се среща живот. Населяват се от мъхове, лишей и ужасни създания. Сред създанията, които обитават тези коридори са паяковидни буболечки, бронирани плъхове, големи червей и диви банди, като бандата на изгубените нечовеци. Поради тези опасности движението в ниските части на имперския град е строго забранено.

В 41г. Юзан Вон нахлули в Галактиката. Те проникнали до вътрешните светове. Въпреки усилията на войската на Новата република и новия джедайски орден (воден от майстор джедай Люк Скайуокър) Юзан Вон завладели Корускант.

Чрез своята технология Юзан Вон променили орбитата на планетата. Юзан Вон доближили Корускант до неговото слънце. Вследствие на това температурата на планетата се повишила и влагата се увеличила. Трите по-малки луни на Корускант били отдалечени, а най-голямата луна е разрушена. Камъните от унищожената луна образували астероиден пояс около Корускант. Планетата се превърнала в джунгла. Под джунглата останали хилядолетните конструкции.

След поражението на Юзан Вон, Корускант станал столица на Галактическия съюз (наследник на Новата република). Планетата отново е възстановена в нейното предишно великолепие. Някои от промените на Корускант обаче не са премахнати. Даже в 122г. има растения, които са останали между сградите на Корускант. Тези растения на планетата напомнят за времето на Юзан Вон.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.