RSS

Прикриващ кораб

След битката на Ендор, Ландо Калризиян решил да добива метала хфредиум от свръхгорещата планета Нклон. Нклон обикаля много близо около своето слънце. За да предпази корабите си да не изгорят от слънцето Ландо поръчал на Републиканската инженерна корпорация да му направи прикриващи кораби.

Прикриващия кораб има защитен чадър. Чадърът предпазва корабите, които отиват до Нклон. Той е дълъг осемстотин метра. Освен защитния чадър прикриващия кораб има пилотска кабина. От кабината се управлява кораба. Чадърът и кабината са свързани с пилон. Пилонът е дълъг четиристотин метра. Прикриващият кораб може да се движи с нормална скорост, но има и хипердвигател.

Около Нклон има дванадесет прикриващи кораби. Ако се движи с нормална скорост прикриващия кораб обикаля половината планета Нклон за десет часа.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.