RSS

Т-16 скайхопер

Кратки данни: Т-16 скайхопер е произведен от Инком корпорейшън. Той е високоскоростен кораб използван като личен транспорт. Скайхопера има три крила. Пилотската кабина е разположена между тях. Т-16 може да се движи със скорост до хиляда и двеста километра в час. Жиростабилизаторите и пулверизаторите позволяват на скайхопера да се управлява много лесно. Освен това Т-16 е много маневрен. Когато е тийнейджър Люк Скайуокър лети със скайхопер в каньона Бигър. Там Люк стреля по плъхове уомп.

Основни сведения: Т-16 има двойка пулверизатори DCJ-45 и двойка йонни двигатели Е-16/х. Скайхопера развива скорост до хиляда и двеста километра в час. Т-16 прелита разстояние до триста километра. Най-характерното нещо на скайхопера са трите крила. Крилата стабилизират кораба. Компютърните дисплеи компенсират стесненото зрително поле. Т-16 е невероятно маневрен. Той може да изпълнява сложни въртеливи движения и обръщания. Освен това скайхопера пикира отлично. Много Т-16 имат оръдия. Оръдията изстрелват зашеметяващи заряди. Скайхопери, които изпълняват полицейски функции имат лазерно оръдие.

Т-16 може да лети в тропосферата. Кораба има лесно управление. Управлението на скайхопера много прилича на управлението на Х-уинг. В резултат на тази прилика много пилоти, които са летели с Т-16 нямат проблеми при управлението на Х-уинга.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.