RSS

Сепаратистки изтребител (на Гривиъс)

Изтребителят на генерал Гривиъс (киборгът командващ сепаратистките армии) е произведен от Техно съюза. Кораба има три лазерни оръдия. Оръдията стрелят много бързо. Изтребителя се движи с двойка йонни двигатели. Освен тях корабът има и хипердвигател. Изтребителя има приемно-предавателно устройство. Това позволява на Гривиъс да се свърже със сепаратистите.

В последната година от Войните на клонингите със своя изтребител генералът отишъл до планетата Утапау. Малко след това на Утапау пристигнал Оби-Уан Кеноби. Кеноби убил Гривиъс. После Оби-Уан взел изтребителя на генерала и напуснал планетата.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.