RSS

Джионозиански слънчев кораб

Джионозианския слънчев кораб е построен по проект на граф Дуку. Джионозианските инженери без проблеми направили кораба. Преди направата на слънчевия кораб Дуку се сдобил с платната от загадъчни майстори от Грий. Корабът може да разпъне прозрачните си платна. Платната улавят звездната радиация. Тази радиация се превръща в енергия и слънчевия кораб се движи. Кораба има сложна конструкция, но е много маневрен.

Слънчевия кораб има пилотска кабина. В кабината седи дроид FА-4 (той е пилотът на кораба). Корабът има хипердвигател. Със слънчевия кораб графа лети от планетата Джионозис до планетата Корускант.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.