RSS

Сепаратистки поддържащ кораб

Сепаратисткия поддържащ кораб е творение на Комерческата гилдия и Техно съюза. Кораба е силно въоръжен. Отдолу на корпуса сепаратисткия поддържащ кораб има едно турболазерно оръдие. Четири турболазерни оръдия има на носа на кораба. Освен това сепаратисткия поддържащ кораб има шест оръдейни кули (стрелящи с турболазерни оръдия), пет турболазерни оръдия, четиридесет и две двойни лазерни оръдия и шестдесет единични лазерни оръдия.

По-голямата част от екипажа на кораба се състои от дроиди. Поддържащия кораб транспортира четиридесет хиляди бойни дроида.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.