RSS

Сепаратистки боен кораб

Първоначално сепаратисткия боен кораб бил кораб за товари. Неймодианците започнали да създават своя армия от дроиди. Тогава неймодианците превърнали  товарните си кораби в бойни.

Сепаратисткия боен кораб има формата на пръстен. В центъра на пръстена има сфера. В тази сфера се намира управлението на кораба. Кораба е мощен. Сепаратисткия боен кораб обаче има турболазерни оръдия само в центъра. Кораба е дълъг над три километра.

Сепаратисткия боен кораб има големи хангари. В тях може да се събере една армия за нахлуване. Един сепаратистки боен кораб носи петстотин и петдесет МТТ, шест хиляди двеста и петдесет ААТ, хиляда и петстотин транспортера, петдесет десантни кораба и хиляда и петстотин дроидски изтребителя.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.