RSS

Контролен кораб

Контролния кораб е най-важния кораб от флотата, която наложила блокада на планетата Набу. Контролния кораб има формата на пръстен. В центъра на пръстена има голяма сфера. В сферата е разположено управлението на кораба. Контролния кораб има диаметър около три километра.

На кораба има предавателни кули. Кулите са свързани директно с главния реактор на кораба. Така се усилва предавания сигнал към дроидите. За да се увеличи още повече сигнала към главния реактор са прикачени допълнителни реактори. Контролния кораб предава сигналите до дроидите. Бойните дроиди, дроидеките (разрушителите) и дроидските изтребители се подчиняват на сигналите. Тези дроиди също подават сигнали към кораба. Контролния кораб има шестнадесет приемника. Приемниците приемат сигналите, които дроидите изпращат. След това тези сигнали отиват в централния контролен компютър на кораба. После централния контролен компютър издава нови команди към дроидите.

Контролния кораб има два протонни двигателя и дванадесет подсветлинни двигателя. Всички двигатели са разположени в задната част на кораба.

По време на битката на Набу група изтребители от Набу атакували контролния кораб. Кораба се управлява от Долти Дофин. Анакин Скайуокър влязъл със своя изтребител в хангар на контролния кораб. Анакин изстрелял две торпеда и улучил реактора на кораба. След това попадение последвала експлозия, която унищожила контролния кораб. Долти загинал когато кораба избухнал. След унищожението на контролния кораб армията от дроиди престанала да действа.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.