RSS

Екзекутор

Кратки данни: ,,Екзекутор” е личния кораб на Дарт Вейдър – подарен на ситския лорд след битката при Явин. Освен „Екзекутор”, Империята построила и други суперразрушители. Дълъг дванадесет хиляди и осемстотин метра и въоръжен с повече от пет хиляди йонни и турболазерни оръдия „Екзекутор” е първия от своя клас. Корабът символизира мощта на имперската флота, а също така и терора, който Вейдър разнася из Галактиката. ,,Екзекутор” е повреден при битката на Ендор от А-уинг, който се разбил в мостика на кораба. Повредения суперразрушител станал неуправляем. Той се сблъскал с втората Звезда на смъртта и експлодирал при удара.

Основни сведения: ,,Екзекутор” е първия звезден разрушител от клас Супер. Корабът е създаден от инженерите на корабостроителниците Куат Драйв. Суперразрушителя се строи под командването на адмирал Гриф. „Екзекутор” е построен в корабостроителниците разположени край планетата Фондор. Формата на суперразрушителя е подобна на имперския звезден разрушител. В центъра на „Екзекутор” има огромен хангар. Мостика на суперразрушителя е разположен на командната кула. Кулата се издига над сектора с двигателите. На върха на кулата са разположени генератори на щит. Двигателите са разположен в задната част на кораба. Когато двигателите работят се отделя червена светлина.

Суперразрушителя има пет пъти по-голяма дължина от нормалния звездоразрушител от клас Имперски. Освен многобройните си оръдия корабът има и две пълни ескадри от Тай-файтери (общо сто четиридесет и четири изтребителя) плюс още двеста други бойни и поддържащи кораби. „Екзекутор” има тридесет и осем хиляди щурмоваци, множество имперски войници и канонерки, за да може да унищожи всяка бунтовническа база.

Суперразрушителя изпълнява военни и политически задачи. „Екзекутор” демонстрира мощта на Империята. Суперразрушителя често е използван да плаши планети и цели системи, за да се подчиняват на имперската воля. След като е построен суперразрушителя унищожил една бунтовническа база на Лактийн Депот.

След битката при Явин, „Екзекутор” е флагман на новосформирана имперска флота. Флотата се казва Ескадра на смъртта. На суперразрушителя се намира и Дарт Вейдър. Първоначално кораба е командван от адмирал Гриф. При един хиперпространствен скок адмиралът сгрешил в изчисленията. Вследствие на това „Екзекутор” се сблъскал с три звездни разрушителя. Щитовете запазили суперразрушителя, но трите звездни разрушителя са унищожени. Заради тази грешка Вейдър убил Гриф.

След това „Екзекутор” е командван от адмирал Озел. Озел също сгрешил и бил удушен от безмилостния Вейдър. Незабавно е назначен нов командир. Това е адмирал Пит.

Суперразрушителя е флагман и на имперската флота по време на битката на Ендор. Там целта на имперската флота е да попречи на бунтовническата флотилия да избяга от битката. Адмирал Пит бил изненадан от новата бойна тактика на бунтовниците. „Екзекутор” е атакуван от много бунтовнически кораби. По време на битката с тях щитът на мостика на суперразрушителя паднал. Един бунтовнически А-уинг се разбил в мостика на „Екзекутор”. Вследствие на това суперразрушителя станал неуправляем. „Екзекутор” се сблъскал с втората Звезда на смъртта и експлодирал при удара.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.