RSS

Имперски крайцер

Имперските крайцери са кораби построени по времето на Старата република. След провъзгласяването на Галактическата империя крайцерите останали в имперската флота. Въпреки че са остарели тези крайцери се използват защото имат малък разход на гориво и са лесни за поддръжка.

Все пак крайцера има много недостатъци и затова е изместен от звездните разрушители. Недостатъците на крайцера са маломощни двигатели, ниска скорост, слаби щитове, слаба огнева мощ и проблеми в компютърните системи.

Най-големия недостатък на крайцера е това, че той се нуждае от шестнадесет хиляди души екипаж. Така голяма част от помещенията на крайцера са заети с неща необходими за поддръжката на многочисления екипаж.

Крайцера е дълъг шестотин метра. Той има пет лазерни оръдия на левия борд и пет лазерни оръдия на десния борд. Седем лазерни оръдия има в предната част на кораба, а шест лазерни оръдия има в задната част. Пет турболазерни батареи има разположени отпред в крайцера. Пет турболазерни батареи има и в задната част на кораба.

Години преди Войните на клонингите се правят опити да се намали екипажа. Накрая военачалниците от Старата република се спрели на един вариант. Вариантът залага на напълно автоматизирана система, която да обслужва и поддържа крайцера. С помощта на тази система бройката на екипажа се намалила до две хиляди и двеста души. След този напредък корабостроителниците на Старата република произвели много крайцери.

В това време е произведена и флотата „Катана” наричана още Тъмната сила. Флотата има двеста крайцера. Крайцерите са с напълно автоматизирани системи. Преди Тъмната сила да потегли част от екипажа (без да знае) бил заразен със смъртоносния вирус круп. Вследствие на вируса екипажите на всички крайцери полудели. Заради лудостта си те свързали управлението на всички кораби към флагманския крайцер. След това цялата флота изчезнала в хиперпространството. После екипажите умрели, а корабите останали неизвестно къде. За близо петдесет години флотата „Катана” била в неизвестност.

Междувременно Старата република рухнала. Появила се Галактическата империя. Оцелелите крайцери от времето на Старата република били подобрени. Имперските инженери модифицирали хипердвигателите на крайцерите. Тази модификация освободила място. Това свободно пространство било превърнато в хангар за изтребители. Така на един крайцер има дванадесет Тай-файтери. Империята използва крайцерите за поддържане на реда във външните светове. Освен това крайцерите служат за охрана на товарни кораби.

В 27г. върховния адмирал Траун (с помощта на Нилс Фериер) успял да сложи ръка на по-голямата част от флотата „Катана”. Империята поела контрола на сто и осемдесет кораба.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.