RSS

Ясан Исард

Ясан Исард показала превъзходни резултати в ученето. Освен това тя е чудесен агент. С брилянтните си умения Ясан изненадала дори баща си. Арманд (бащата на Ясан) е директор (шеф) на имперското разузнаване.

Първата Звезда на смъртта (бронирана бойна станция) се строи около планетата Деспайър. По време на строежа на бойната станция бунтовнически агенти успяват да откраднат техническа информация за Звездата на смъртта. След унищожаването на първата Звезда на смъртта Ясан обвинила баща си, че не е могъл да предотврати кражбите на информация. Освен това Исард твърдяла, че Арманд позволил на бунтовниците да се сдобият с тази информация. Бащата на Ясан е екзекутиран, а Исард станала шефка на имперското разузнаване. Заради своята жестокост, отмъстителност и студенина Ясан получила прякора „Ледено сърце”.

Исард предложила на император Палпатин да построи ужасяващ затвор. Императорът се съгласил. Така бил построен суперразрушителя „Лусанкя”. На този суперразрушител имало стотици затворници.

След смъртта на императора Ясан се съюзила с великия везир Сат Пестаж (той поел управлението на Империята след смъртта на Палпатин). След това Исард поставила капан на Сат. Край Брентал, Пестаж бил пленен от силите на Новата република. После Исард елиминирала останалите претенденти за управлението на Империята. Накрая Ясан поела контрола над Империята. Исард обявила, че всички трябва да се подчиняват на нейните заповеди. Заповедите на Ясан са закон. Исард знае, че Новата република ще иска да завладее планетата Корускант (столицата на Империята).

Имперските учени по заповед на Ясан създали вируса критос. Този вирус поразява всички раси освен хората. Когато се видяло, че силите на Новата република ще превземат Корускант, Исард наредила да пуснат вируса във водоизточниците на планетата. След това Ясан открила огън по планетата от своя суперразрушител „Лусанкя”. Вследствие на това голяма част от имперския град е опустошена.

След това войските на Исард завзели планетата Тифера. Там се произвежда бакта. Бактата се използва за лечение. Силите на Новата република и Свирепия ескадрон отишли да освободят Тифера. Така избухнала войната за бакта. В крайна сметка войските на Ясан са разгромени. Силите на Новата република превзели „Лусанкя”. Исард обаче успяла да избяга.

След това Ясан наблюдава действията на върховния адмирал Траун. След смъртта на Траун принц адмирал Кренъл направил клонинг на Исард. За да победи Кренъл, Ясан поискала помощ от Свирепия ескадрон. Свирепия ескадрон казал, че ще помогне на Исард ако тя освободи затворниците, които държи. Ясан се съгласила. Силите на Новата република нападнали войската на Кренъл. Армията на принц адмирала е разгромена. Исард решила да си възвърне „Лусанкя”. При този опит Иела Усири убила Ясан. Исард е красива жена със забележително лице. Тя има едно червено и едно синьо око.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.