RSS

Трейкън Сал-Соло

Трейкън Сал-Соло е роден на планетата Корелиа. Той е братовчед на Хан Соло. На външен вид Трейкън много прилича на Хан. Сал-Соло е лидер на човешката лига (организация на Корелиа). В 36г. Трейкън обявил независимост на Корелиа и Корелианскиа сектор. Сал-Соло иска те да бъдат независими от Новата република. Трейкън и неговите поддръжници от човешката лига са победени от силите на Новата република и флота на Бакура.

В 58г. Сал-Соло отново обявил независимост на Корелиа. Този път Трейкън успял и Корелиа се отделила от Галактическия съюз (наследник на Новата република).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.