RSS

Кир Канос

Кир Канос е силен привърженик на Новия ред и фанатично предан на Империята. Заради тези качества Кир станал гвардеец от императорската гвардия.

Канос е обучаван на планетата Уинчор. Той е най-добрия боец в неговата група. Кир овладял до съвършенство уменията за бой със силова пика (основното оръжие на императорската гвардия). Дори след смъртта на император Палпатин, Канос и другите гвардейци останали фанатично предани на Империята. След гибелта на Палпатин имперските мофи и адмирали започнали да поделят имперските територии.

На планетата Бис в тайна клонираща лаборатория е създаден клонинг на Палпатин. Веднага след като се разбрало за клонинга императорските гвардейци се събрали край него. Клонингът обаче бил убит. Малко след това е направен втори клонинг на императора. Тялото на втория клонинг обаче се разлага много бързо. Вина за това разложение има императорския гвардеец Карнор Джакс. Джакс саботирал втория клонинг на Палпатин. Вторият клонинг на императора умрял на планетата Ондерон. Императорските гвардейци (който били събрали на Уинчор) били обзети от скръб. В този момент частната армия на Карнор (съставена от щурмоваци) атакувала оцелелите императорски гвардейци. Всички били избити с изключение на Кир.

Канос решил да отмъсти за това предателство. Той е отвратен от имперските управници. Кир смята, че те са узурпатори, които са разрушили създаденото от Палпатин. Канос убил Джакс. Кир обаче станал враг на всички имперски управници. За да се скрие Канос сменил името си на Кеникс Кил. Той се представял за ловец на глави. Ксандел Каривус се провъзгласил за император. Кир убил Ксандел. Сегашното местоположение на Канос не е известно.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.