RSS

Ковел

Ковел е имперски офицер. Легендарния генерал Виърс пръв забелязал Ковел. По време на битката на Хот, Ковел е заместник на Виърс. След битката на Ендор, Ковел е майор. Той командва сухопътните войски, които се намират на имперския звезден разрушител „Химера”. Когато върховния адмирал Траун застанал начело на Империята той повишил майор Ковел в генерал. Ковел започнал да обучава новите сухопътни войски на Империята. С тези войски генералът иска да възвърне вътрешните светове на Империята. Траун изпратил Ковел да поеме командването на имперския гарнизон на планетата Затънтената земя. Заедно с генерала пътува и лудия майстор джедай Хорус Кбаот. По време на пътуването Хорус променил съзнанието на Ковел. Совалката на генерала отишла да кацне в планината Тантис (мястото където е имперския гарнизон). В планината има хиляди йосаламири (същества, който отблъскват Силата). Когато совалката кацнала връзката на Кбаот със Силата прекъснала. Понеже връзката със Силата прекъснала голяма част от мозъка на Ковел е увредена. Малко след като генерала и Хорус се разделили Ковел умрял.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.