RSS

Авис

Авис е контрабандист. Той работи за Талон Карде. Авис е един от помощниците на Талон. Авис отговоря за комуникациите. Той дава и съвети на Карде. Авис координира текущите задачи и работи като корабен диспечер.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.