RSS

Траун

Кратки данни: Върховния адмирал Траун е чис (от расата чиси). В 27г. той застанал начело на имперските сили. Траун започнал военна кампания срещу Новата република. Под командването на върховния адмирал имперските сили завладели много планети. Траун е убит от личния си телохранител Рък.

Основни сведения: Върховният адмирал Траун е гениален стратег. Той свързва заедно войната и изкуството. Траун анализира ситуациите и прави изводи като по този начин предугажда действията на противниците си. Най-силното оръжие на върховния адмирал е неговият ум. Чиското име на Траун е Миттраунуруодо. Чисите разбрали колко опасен може да бъде Траун. Чисите от Цила са дисциплиниран народ. Те са достатъчно напреднали, за да построят флота. Териториите, които чисите владеят са две дузини планети. Тактиките на Траун влезли в противоречие с чиската военна доктрина. Действията на Миттраунуруодо накарали чисите да следят внимателно Траун.

Останалата част от Галактиката за пръв път осъществила контакт с чисите когато една флота изпратена от канцлер Палпатин се появила до чиското космическо пространство. Флотата се засякла с флота под командването на командир Траун. Младият Миттраунуруодо успял да разгромил корабите на Палпатин независимо от това, че те го превъзхождат по въоръжение и численост. От флота на Палпатин останал само един кораб. На този кораб се намира Кинман Дориана (командирът на флотата). Кинман помолил Траун за сътрудничество. Дориана иска да използва логичното мислене и бойно майсторство на Миттраунуруодо. Траун се съгласил да сътрудничи на Кинман. Малко след това близо до чиското космическо пространство навлязла експедиция известна като „Изходящ полет”. В състава на експедицията има шест майстори джедаи. Силите на Траун повредили корабите на експедицията и на практика свършили работата на Дориана. Когато се върнал на Цила, Миттраунуруодо е обвинен от управляващите чиски родове. Според чиските родове Траун е действал агресивно. Миттраунуруодо обяснил, че действията му са част от план за защита на Цила и чисите. Водачите на чисите не приели радикалната концепция на Траун. Миттраунуруодо е поставен под строго наблюдение. Въпреки това той продължил да действа както си знае. Тогава чисите прогонили Траун.

Загубата за чисите се превърнала в печалба за Палпатин (който се провъзгласил за император). Служители на императора намерили Миттраунуруодо на планета покрита с джунгли. Имперските служители взели Траун със себе си. Заради него императора пренебрегнал строгата си политика, според която само хора могат да служат в имперската флота.

Миттраунуруодо поел командването на имперския звезден разрушител „Отмъщение”. Той получил задачата да проучи Непознатите райони от Галактиката. Когато е в края на познатата Галактика, Траун възобновил контактите си с чисите. За негово учудване много чиси чакат завръщането му. Даже те го молят да поеме защитата им. Миттраунуруодо тайно построил собствена база на планетата Нираван. Базата на тази планета ще служи на Траун за по нататъшните му операции. След това Миттраунуруодо се върнал в териториите на Империята. Той продължил да се изкачва във военната йерархия. Траун получил званието вицеадмирал и си спечелил уважението на Дарт Вейдър. Вейдър прехвърлил народа на ногрите под командването на Миттраунуруодо. Траун станал господар на ногрите. Миттраунуруодо служи под командването на върховен адмирал Заарин. Скоро след това Палпатин обявил Траун за върховен адмирал.

След битката на Хот, Миттраунуруодо се върнал към проучването на Непознатите райони. Бунтовниците въобще не знаят, че съществува и естествено няма как да знаят, че е върховен адмирал. След смъртта на Палпатин, Траун се върнал на Нираван. В 26г. върховният адмирал отишъл в територията на Империята. Траун се свързал с Гилад Пелаеон. След това върховният адмирал станал върховен командващ имперската флота. Флагмански кораб на Траун станал имперския звезден разрушител „Химера”. В 27г. върховния адмирал започва кампания за възвръщане на имперските територии и установяване на Новия ред в цялата Галактика. Геният на Траун се състои в това, че от малки късчета информация може да създаде блестяща стратегия. Миттраунуруодо разбрал за йосаламирите. Той научил, че йосаламирите са животни, които отблъскват Силата. Траун смята, че с помощта на йосаламирите ще успее да залови джедая Люк Скайуокър. Върховният адмирал открил съкровищницата на императора на планетата Затънтената земя. Там Траун открил прикриващо поле. С помощта на това поле той нанесъл няколко поражения на Новата република. Освен това в съкровищницата има клонираща лаборатория. От лабораторията Траун започнал производството на клонинги. Върховния адмирал осигурил кораби за клонингите, като успял да намери изгубената флота „Катана”. Траун се съюзил с лудия и преминал на тъмната страна на Силата майстор джедай Хорус Кбаот. Върховния адмирал използвал уменията на Кбаот в Силата, за да координира по-добре атаките си. Миттраунуруодо създал и бойни групи съставени от най-добрите му клонинги. Тези групи Траун разпръснал из цялата Галактика. Бойните групи са тайни агенти, които трябва веднага да отговорят на повикването на върховния адмирал и да изпълнят поставената им задача.

Едно от средствата на Траун са смъртоносните ногри. Ногрите са използвани от върховния адмирал като командоси. Траун обещал на Кбаот, че ще му предаде принцеса Лея Органа Соло. Върховният адмирал наредил на ногрите да заловят Органа. Ногрито Кабарак (което е част от група ногри изпратени да хванат Лея) открило, че принцесата е дъщеря на Дарт Вейдър. Лея  не само не била заловена, но и разкрила кои са ногрите. Органа отишла на Онор (родната планета на ногрите) и доказала на ногрите, че Империята ги използва. Лея разкрила на ногрите, че Империята трови тяхната планета, а не я спасява. След като узнали истината ногрите се обърнали срещу Империята. В битката при Билбринджи, за да отмъсти за злото, което Империята нанесла на ногрите ногрито Рък (личния телохранител на Траун) пробол с камата си гърдите на върховния адмирал. Вследствие на тази рана Траун умрял.

След смъртта на Миттраунуруодо имперската флота изпаднала в период на упадък. В 37г. се разнесъл слуха, че Траун е жив и се е завърнал. Всъщност става въпрос за измама организирана от моф Дизра. Един актьор (нает от мофа) се представя за върховния адмирал. Траун обаче има собствен план за завръщането си. Той подготвил свой клонинг, който скрил на Нираван. За негово нещастие клонингът е открит от Люк Скайуокър и Мара Джейд. Клонингът е убит още преди да се роди, а наследството на Траун е пропиляно.

Тялото на върховния адмирал е слабо. Траун има синя кожа, черна коса и червени очи.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.