StarWars енциклопедия » Оръжия
RSS

‘Оръжия’

Антипехотна кула
Антипехотна мина
Бластерен пистолет
Бластерна пушка Е-11
Бластерно оръдие
Вибрационна брадва
Въртящо се бластерно оръдие Z-6 (Бластерна картечница)
Гунгански катапулт
Енергийна пръчка
Звуков бластер
Йонен бластер
Йонно оръдие v-150
Каминоанска саблестрела
Лазерен (светлинен) меч
Лазерен (светлинен) меч с двойно острие
Лазерен арбалет
Лазерна кула
Лазерно оръдие
Оръдие срещу наземна техника
Портативен ракетомет
Протонно торпедо
Пръчка (тояга)
Ракетомет PTL
Ракетомет Е-60R
Ракетомет НН-15
Силова пика
Спортен бластер
Суперлазер
Тежък много заряден бластер E-Web
Термален детонатор
Турболазерно оръдие
Четири цевен бластер